ÇİÇEKLERİUMUDUMUZUN

 

Çokolun,çocuklar,çokolun,

yüzlerceolun,binlerceolun,onbinlerce.

Dahaçokolun,dahaçokolun,

yapraklarkadar,balıklarkadarçokolun.

Budünyanetektekyaşamakta,

budünyanerakının,neşarabıniçinde,

budünyaneparada,nepulda,

nekalleşlikte,nezulümde.

Budünyaaşkıniçinde,alınterinde.

Çokolun,çocuklar,çokolun,

eleleverin,çocuklar,elele,

yaşayındünyayıdoyadoya,

açınkapıları,camlarıgüneşe,

neyeisekapılın,nekorkuya,

çokolun,çocuklar,çokolun,

eleleverin,çocuklar,elele.

Mutluolmakvarkenbudünyada,

gecelergeldidayandıkapımıza,

oldukacımızlasarmaşdolaş,

bekledikdüşümüzlekoyunkoyuna.

Çokolun,çocuklar,çokolun,

yapraklarkadar,balıklarkadarçokolun,

eleleverin,çocuklar,elele,

bütüngündüzlersizinolsun,

yaşayındünyayıdoyadoya.

Çocuklar,çiçekleriumudumuzun.

 

 

A.KADİR