BULUTLARADAMÖLDÜRMESİN

Analardıradamedenadamı

aydınlıklardırönümüzdegider.

Sizidebiranadoğurmadımı?

Analarakıymayınefendiler.

Bulutlaradamöldürmesin.

Koşuyoraltıyaşındabiroğlan,

uçurtmasıgeçiyorağaçlardan,

sizdeböylekoşmuştunuzbirzaman.

Çocuklarakıymayınefendiler.

Bulutlaradamöldürmesin.

Gelinleraynadasaçınıtarar,

aynanıniçindebiriniarar.

Elbetböylesizidearadılar.

Gelinlerekıymayınefendiler.

Bulutlaradamöldürmesin.

İhtiyarlıktaaklınainsanın,

tatlıanılarıgelmeliyalnız.

Yazıktır,ihtiyarlarakıymayın,

efendiler,sizdeihtiyarsınız.

Bulutlaradamöldürmesin.

Şubat1955