DERSİMTürkÜSÜ

Dersim,dörtdağiçinde;

Gülü,bardağiçinde

DersimiHaksaklasın,

Birgülüm,variçinde.

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem

Pertekönundekelek

Dersimegidekgelek

Elinelimdeolsa,

Kapıkapıdilenek.

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem.

Harput’unBayırbaşi

Şenolsundağitaşi

Oyardanayrıduşdüm

DurmOyorgözümyaşi

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem

Budağınardımeşe,

Güngide,gölgeduşe

Beniyardanedenin

Evineşivandüşe

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem

Budağinensesine

Oyandımyarsesine

Yargiderbengiderim

Dusmusumgölgesine

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem

Oyhavar,havar,havar

Zülüfgerdanıkovar

İkigönülbirolsa

Biraylıkyoldanevar?

Oynedemnedemnedem

Evibarhiterkedem

Gelsenialamgidem