MANİLER

 

 1. Ağamsennegüzelsin

  Alatınangezersin

  Soyundayohbelegüzel

  Senkimlerebenzersin

 2. Alçuhahısırmışır

  Çeşmedesukaynaşır

  Dişerdesesinalsam

  Evdedilimdolaşır

 3. Aşşağıdangelirelindekülek

  Sığamışgollarınegüzelbilek

  Mevladanisterimbiruludilek

  Elieleverekgerdegegirek

 4. Ayındıroyundur

  Danababuçgeymez

  Budaböle

  Biroyundur

 5. Babaderhamaderdim

  Sığmidamaderdim

  Yükleyingaterleyem

  Yollayamşamaderdim

 6. Babaderneregidem

  Neremvarneregidem

  BuderdAllahdangelmiş

  Dermananeregidem

 7. Bahcadahavuçgaynana

  Oğlunçavuşgaynana

  Oğlunbenleyanyana

  Siktirsavuşgaynana

 8. Bahcadasukortigi

  İçindesabunkırtigi

  Gaynanamisorarsaz

  Yeddiköyünsürtügi

 9. Bahcayapetekgoydum,

  İçinekepekgoydum

  Gaynanamınadını

  Çengelliköpekgoydum

 10. Başındakikeçedür

  Söledügünheçedür

  Getürkeçeyensıçam

  Genekeçenkeçedür

 11. Çayırincemilince

  Oyarincebenince

  İşmeacitütüni

  Goymamyatagagece

 12. Dağlarsennedağlarsın

  Gardankemerbağlarsın

  Benderdimeağlarım

  Sennederağlarsın

 13. Damüsdündedamımız

  Yücedürayvanımız

  Gızöleananbaban

  Açılamedanımız

 14. Damüsdündedamımız

  Yücedüreyvanımız

  Gızöleananbaban

  Açılameyanımız

 15. Damaattımdegenek

  Ortasıbenekbenek

  Geşdigızlarsürüsü

  Hangisinibegenek

 16. Damaattımdegenek

  Ortasıbenekbenek

  Geşdigızlarsürisi

  Hangisinibegenek

 17. Dandindandinederim

  Atgelirsegiderim

  Atinalinedeyim

  Benpopomlagiderim.

 18. Datludurirahanintohumu

  Çadirsoğuhalamimyuhumi

  Bendenselamedinnazliyarime

  Esenyellerilealsıngohumi

 19. Dutağacideğilem

  Yelurduhcaeğilem

  Eğileğilöpeyim

  Benyabancideğilem

 20. Gaşlarınilamilam

  Paramyohveremalam

  Asgeregidemgelem

  Parakazanamalam

 21. Gayadanindimancah

  Belimdealtınsancah

  Negızoldumnegelin

  Ateşenyandımancah

 22. Gaynanamahordayatar

  Çulunuyereatar

  Oğlugelirtanımaz

  Çodersığıragatar.

 23. Gaynananınetini

  Çohyemeyingötüni

  Gızıneyiolsun

  Bizdeverekmetini

 24. Gelineremigelin

  Deşdinyaramigelin

  Birurdunsızıltdın

  Cümleyaramigelin

 25. Gelinebahgeline

  Gınayahmişeline

  Yazıholmişgeline

  Düşmüşzalımeline

 26. Gırmızıgülosbağındakaraben

  Netmişidümkömürgözlüyaraben

  Beşbarmağımşamdanettimyandırdım

  Elyaradıyaramadımyaraben

 27. Gırmızıgüllerinalıalanır

  Şekeryemişdudahlariballanır

  Bendegönülverdimbirvefasıza

  Benigörmüşbaşyuharuyollanur

 28. Gırmızıgülleringururdermesem

  Üçgünümüdörtedememgörmesem

  Alegözlerinisevdiğimyarim

  İncebelinibensaracamölmesem

 29. Gırmızigüllerinidermedilermi

  Yarsenisevdügünevermedülermi

  Bıçağagelecekganludüşmanlar

  Senünbenümolduğunubilmedilermi

 30. Gidenebaşneylesin

  Gözağlaryaşneylesin

  Güzelanadangerek

  Gutnigumaşneylesin

 31. Gurbanolamhaç

  Başıngaldurgözünaç

  Osmanlızalımidi

  Zoppasigalınidi

  Vurdibanasıçtımsana

 32. Haneyihanegörmedüm

  Zülüflüdanagörmedüm

  Karasaçımıağattim

  Cızmalıdanagörmedüm

 33. Ahşambahdumnaridi

  Göbekçiğivaridi

  Sabbahbahdımdaşolmuş

  Biracayipişolmuş

 34. Hasbahcedearugonmişgüllere

  Nazlıyarimgönülverişellere

  Yeddiyıldaondörtbayramgeçürdüm

  Gınalaryahmadımnazikellere

 35. ikidaşınarasındagelmişem

  Dalğiçolmuşderyalaradalmişem

  Negülmüşümnedemuradalmişim

  Sebebiniyaradanasalmişim

 36. İrahanekmişemgülekmemişem

  Unutmuşdibinesusepmemişem

  Banaderlerşugelininyarivar

  Ahordagezmişembelsökmemişem

 37. İstanbolistanbolezelistanbol

  Çarşisibazarigüzelistanbol

  Yaddiyıldayeddiguruşgazandın

  Onudaelimdenalanistanbol

 38. İstanboldagalemaldımelime

  Zalımfelekdekmevurdubelime

  Yollazalımfelekgidemevime

  Sıladabirgelinbaharyoluma

 39. İstanbolunağaçlarigurusun

  Alyeşilyapağiyerdeçürüsün

  Benimnazlıyardeçohidiarzum

  Aramızdaahanderyagurusun

 40. İstanbulunçeşmesininbaşında

  Birkınalıkeklikötertaşında

  Yarseniyolladımonbeşyaşında

  Durmayagelesinüçaylarbaşında

 1. Kalemeldenegezer

  Keklikdaştanegezer

  Meyilvermişgüzele

  Akılbaştanegezer

 2. Karşıdakavunyerler

  Bendegitsemnederler

  Oturupbirazyesem

  Obunusevdiderler

 3. Kemerağırgahmiyor

  Yaryüzümebahmiyor

  Düngelmişbugüngider

  HiçAllahdangorhmiyor

 4. Kemerimyarküpemyar

  Eğilüzünöpemyar

  Uzahyoldangelmişsin

  Koloniyetökemyar.

 5. Kemerimyarküpemyar

  Eğilüzünöpemyar

  Uzahyoldangelmişsin

  Kolaniyetökemyar

 6. Küpiçindedeleme

  Kaşlarbenzerkaleme

  Bilemedükgönülvedük

  Senduyurdunaleme

 7. Küpiçindedeleme

  Kaşlarbenzerkaleme

  Bilmedükgönülverdük

  Senduyurdunaleme

 8. Mendilimsendegalsın

  Sahlagoynundagalsın

  Benmuradalmadım

  Mendilimmuradalsın

 9. Mendilimdekaremvar

  Cigerimdeyaremvar

  Açbağrımıniçini

  Göryanmamişneremvar

 10. Oyçeperlerçeperler

  Çeperesuseperler

  Uzahyoldangeleni

  Terliterliöperler

 11. Penceresidemirgelin

  Nebuyurdunemirgelin

  Ooğlubendoğurdum

  Gelgötümügemir.

 12. Sarıkiliminyanı

  Oğlansararttınbeni

  Yazgelegüzdevrüle

  Bendesaramadımseni

 13. Sinikalaylisini

  Üstüdolaylisini

  Evlenmekbirkeredür

  Seçdealeyüsini

 14. SoğuhsularSaldaşlardanahıyor

  Hasretlikcigerimiyahiyor

  Nasıledekhasretliksavuşa

  Bacilerdegardeşlerinegavuşa

 15. Sorpiyanderindere

  Yeluraseringele

  Düşmanagırgındüşe

  Asgerlerevegele

 16. Süvügünucunagel

  Sögüdünburcunagel

  Muradalmahisdersen

  Yigidingencinegel

 17. Süvüngünucunagel

  Sögüdünburcunagel

  Muradalmahisdersen

  Yigidingencinegel

 18. Tatarınağasikıriknuri

  Çütisüreririmiri

  Bosdanekeryohdurpiri

  Danalardansorhaberi

 19. Ürüzgarürüzgarestinürüzgar

  Selamisabbahikestinürüzgar

  Bütünbezirganlargelmişgeçi

  Sırfbenimiçünestinmiürüzgar

 20. Yağmuryağarbarınan

  Küsülüyemyarınan

  Benüçgünhasdeyattım

  Sormadibinarinen

 21. Yazgidergüzgelirim

  Ağlamatezgelirim

  Yolumabahmagelin

  Borcumvargeçgelirim

 22. Yazıyazdımyazidi

  Galemimbeyazidi

  Dahaçohyazacahdım

  Mürekkebimazidi

 23. Yaziyazdimgaradan

  Dağlargahsunaradan

  Seçerseçeralırım

  Kaşigözükaradan

 24. Yaziyeyabanderler

  Ökceyedabanderler

  Çokgelipgeçmeburadan

  Kocayançobanderler

 25. Yazmaörtmüşbaşına

  Nehoşuymuşgaşına

  Meramınbenigörmekse

  Çıhdamlarınbaşına

 26. Yazmaörtmüşbaşına

  nehoşuymuşgaşına

  Meramınbenigörmekse

  Çıhdamlarınbaşına

 27. Yüküstündesiniler

  Derdiolaniniler

  Bunasılzalımdertdir

  Gündengüneyeniler

 28. Yüzügüzelakşamakadar

  Huyugüzelmahşerekadar

  Kardagüzeleriyenekadar

  Karadagüzelüstünesıçanakadar

 29. Yüzünbeyazaygibi

  Gaşlarınvaryaygibi

  Babambanaevalmiş

  Gosgocamansaraygibi

 30. Ziyayeneryenişden

  Dabağasigümüşden

  Ziyayalafsöletmem

  Ziyabenimenişdem

 31. Armududaşlayalım

  Dibindegişlayalım

  Kağıtgalemalyarim

  Maniyebaşlayalım

 32. Aydoğararuluğa

  Gündoğarguruluğa

  Bunacanmıdayanır?

  Bugadarayruluğa.

 33. Birelimdeçiçek

  Seveceksevmeyecek

  Ulaneşşekoğlueşek

  Çiçeknerdenbilecek!!!

 34. Dağıdurdağıdur

  Dağıdumandağıdur

  Girdimyaringoynuna

  Sandımcennetbağıdur

 35. Damaltındayatarım

  Horozgibiöterim

  Suyagelengızları

  Şapur,şupuröperim.

 36. Elmayıataata

  Cilveyisatasata

  Gurudumkirbitoldum

  Yalnuzyatayata

 37. Karakarakazanlar

  Karayazıyazanlar

  Cennetyüzügörmesin

  Aramızıbozanlar

 38. Karanfilimkatbeni

  Alkoynunayatbeni

  Eğerbeğenmezisen

  Karyoladanatbeni

 39. Köprününaltıçiçek

  Çiçeklerbiçilecek

  Benbirhamamyaptırdım

  Asrikızlarçimecek.

 40. Sinisinitutgelir

  Yarimdenmekdupgelir

  Mekdubugelegele

  İnşallahgendigelir.

MANİLER@CEMISGEZEKSITESI