NİNNİLER

 1. Asmayakurdumsalıncak

  uyumadıgittiyumurcak

  akşamababasigelince

  oğlumaalacakoyuncak

   

 2. Benimçağamnartanesi

  nartanesinurtanesi

  anasınınbirtanesi

  ninnibebeğimninni

  ninnigüzelimninni

   

 3. Benimçağamuyuyacak

  uyuyupdabüyüyecek

  okullaragidecek

  büyükadamolacak...

   

 4. Bilirimneçokdusunvar

  çiçekçiçeköpüşünvar

  birgülgibigülüşünvar

  uyuninniuyuninni

   

 5. Canbebeğimuyusun

  uyusundabüyüsün

  kotuluklerdenkorunsun

  sağlıklarlabüyüsün...

   

 6. Dandindandindanadan

  biraydoğmişanadan

  bunegüzelçağadır

  beleçirkinanadan

   

 7. Dandindandinederim

  atgelirsegiderim

  atinalinedeyim

  benpopomilegiderim

   

 8. Dandinidandinidanister

  morkadifedendonister

  morkadifeyibeğenmez

  kumaştanpantolister

   

 9. Dandinidandinidanadan,

  biraydogmusanadan,

  bağışlasınyaradan,

  eksilmesinaradan...

   

 10. Dandinidandinidanalibebek

  ellerikollarikinalibebek

  benimdeyavrumcicilibebek

  uyusundabüyüsünninni...

  Dandinidandinidanalibebek

  ellerikollarikinalibebek

  benimyavrumHurimelek

  nenniyavrumnenni

  Dandinidandinidanalibebek

  ellerikollarikinalibebek

  benindekuzumsaraylibebek

  uyusundabüyüsünninni

  Dandinidandinidanalibebek,

  ellerikollarikinalibebek,

  nedenyayayurursun,

  koleli,dadili,lalalibebek...

   

 11. Dandinidandinidarica

  bolsoganliborulce

  yavrumyesindoyunca

  kocaadamolsunboyunca...

   

 12. Dandinidandinidasdana

  danalargirmişbostana

  kovbostancidanayi

  yemesinlerlahnayi

  lahnayiyemezkökünüyer

  benimoğlumlokumsekeriyer

  uyusundabüyüsünninni

  tipistipisyurusunninni

   

 13. Dandinidandinidastana

  biraydoğmişbostana

   

 14. Dandinidandinidastana

  danalargirmişbosdana

  sürbosdancidanayi

  yemesinnahanayi

  nahananintohumi

  bugizyemezlokhumi

   

 15. Dandinidandinidastana

  danalargirmişbostana

  kovbostancidanayi

  yemesinlahanayi

  eeeeeeeeeeee

  huuhuuhuuhuu

   

 16. Dandinidandinidastana

  danalargirmişbostana

  sürbostancidanayi

  yemesinlahanayi...

   

 17. Dandinidandinidastana

  kuzulargirdibostana

  kovbostancidanalari

  yemesinmamalari

  e,e,eeeeeeeeeeeeeeee,e

  ninnibenimyavrumaninni

   

 18. Dandinidandinidat(tat)bunda

  emmidedayihepbunda

  eğerlenmisatbunda

  eğeredesiğmazyükbunda...

   

 19. Deyeyimsanadağlarinmerali

  yavrumuyusunnenni

  kuzumuyusunnenni

   

 20. Eeediyemeyleredem

  büyütembeyleredem

  katambeyleriçine

  uzaktanseyranedem

   

 21. Eeeyavrumauyusundabüyüsün

  büyüsündeyurusun

  yurusundeokulluolsun

  okusundaiyiinsanolsun.

   

 22. Eee.......eee...uyuyavrumnenni

  çalayimsanagüzellergüzeli

  yavrumuyusunnenni

  kuzumuyusunnenni

  uyuyavrumnenni

   

 23. Elimelimibrişim

  eldençıktıbirkuşum

  kuşuçtudalakondu

  dalbanayemişverdi

  yemişiçobanaverdim

  çobanbanakuzuverdi

  kuzuyukasabaverdim

  kasapbanaparaverdi

  parayibakkalaverdim

  bakkalbanaşekerverdi

  şekerideağzimyedi

  masalmasalmartladi

  kelderedenatladi

  bekelseninbaşinda

  kazlarmiotladi

   

 24. Gidinbakinboyaciyaninni

  boyamasinsariboyaninni

  sarig@y©nhastaolurninni.

  Ninnibalam,kadanalamhayranolamninni.

   

 25. Gidindeyinşuserçeyeninni

  konmasinbizimbahçeyeninni

  şikayetederimhocayaninni.

  Ninnibalam,kadanalam,hayranolamninni

  gidinbakinşukargayaninni

  konmasinbizimovayaninni

  şikayetederimhudayaninni.

  Ninnibalam,kadanalam,hayranolamninni

  gidinbakinşukerkese ninni

  konmasinbizimmerkezeninni

  şikayetederimherkeseninni.

  Ninnibalam,kadanalam,hayranolamninni

   

 26. Gözlerinakipgidiyor

  uykularagülseriyor

  ruyalarsenibekliyor

  uyuninniuyuninni

   

 27. Hakyolundabirpinar

  nesoğulurnediner

  bunuiçendervişler

  muradaermişler

   

 28. Huhuhukuşu

  bençikmadimyokuşu

  yokuşbülbülyuvasi

  mamalarpişirirhanimninesi

  yavrumyesinbüyüsün

  hembüyüsünhemyürüsün

  miniminiyavruma

  küçücükyavrumahuninni

  huhuhukuşu

  derenintepeninbaykuşu

  enginlerdeyuvasi

  mamalargetirirbabasi

  yavrumyesinbüyüsün

  hembüyüsünhemyürüsün

  miniminiyavrumaninni

  küçücükyavrumaninni

   

 29. Hu,huu,huuukusu

  bencikamamyokusu

  caliliklaryuvasi

  mamagetirirbebeğiminbabasi/anasi

  e,e,eeeeeeeeeeeeeeee,e

  ninnibenimyavrumaninni

   

 30. Huuhuu

  dervişlerbirgelinialmişlar

  kürklerinesarmişlar

  öpüyüpkokuyumderken

  devrikdingilekalmişlar

   

 31. Karşidakartaneler

  oturmuşnartanaler

  ölürseçoklarölsün

  ölmesinbirtaneler

  eeeninniyavrumninni

   

 32. Kovankovanbalinolsun

  binçiçeklidalinolsun

  denizlerdesalinolsun

  uyuninniuyuninni

   

 33. Lahanayıyemezkokunuyer

  benimdekuzumlokumyer

  uyusundabüyüsünninni

  tipistipisyurusunninni...

   

 34. Nençalarsamuyurmuola

  gölgelerdebüyürmüola

  ellerbanagülermiola

  nennioğlumnenninenni!..

   

 35. Ninnibenimcan'imninni

  uyusundabüyüsünninni

  tipistipisyurusunninni

  mektepleregitsinhuuhuuu...

   

 36. Ninnibenimyavrumaninni

  küçücükyavrumaninni

  huuhuu

  dervişler

  hakyolunagirmişler

   

 37. NinnidiyemuyuYasin

  küçücüksünbüyeyesin

  yarinlarayürüyesin

  güzelyavrumninni

   

 38. NinnidiyemuyuYasin

  yatayatabüyüyesin

  tipiştipişyürüyesin

  ninnitosunumninni

   

 39. Oklavamekmekdolalı

  yumakyumağaulalı

  beyazdöşlüğüyamalı

  nennioğlumnenninenni!..

   

 40. Sensincanimyazimkişim

  benimsirinnazlikusum

  sanasevgiucurmusum

  uyuninniuyuninni

   

 41. Tahtakurdumekmekaçtim

  çocukuyanincaşaştim

  yananodundanvazgeçtim

  nennioğlunanenninenni!..

  Unuelekteeledim

  benhaktandilekdiledim

  tahtabeşiğebeledim

  nennioğlumnenninenni!...

   

 42. Taşbebekbeşiktenbakar

  gözlerimdenyaşlarakar

  bensallarimtingirmingir

  nennibebeğimnenni

   

 43. Uyuyavrum!Uyanacakgünlervar

  elidostugözetecekgünlervar

  babanşehitizlerindeünlervar.

  Buizlerdesendedolaşninni

  senağlama,benağlayimninni.

  Uyuyavrum!Yineşimşekçakiyor

  şehitbabanbulutlardanbakiyor

  yarasındankızılkanlarakiyor.

  Oyarayidurbağlayimninni

  senağlama,benağlayimninni.

  Uyuyavrum!Gözlerindeuykuvar

  dedengelmişellerindeokuvar

  senbüyürsendüşmanlarakorkuvar.

  Senonlardanalöcününinni

  senağlama,benağlayimninni.

   

 44. Uyusundabüyüsünniiiiiiiinnniii

  tipistipisyurusunniiiiiiiinnniii

  ebebeğimeee

  ebebeğimeee

baby.gif (10872 bytes)

back

 

anasyfa

back

anasayfa