Yemekler

food.jpg (22417 bytes)

Çemişgezekmutfağıoldukçazenginyemekçeşitlerinesahiptir..GeleneklselÇemişgezekmutfakkültürü,Türk,Arap,FarsveErmenimutfakkültürününizlerinitaşır.

Mevsime,yöreninözelliklerineveürettiğiürünleregöreşekillenenyemekçeşitlerininbirçoğuyalnızcabölgeyehastır.Özelliklekırsalkesimdehattaşehirdebileyöreyeözgüçokgüzelekmekleryapılır.BuekmeklerdenenünlüsüveenlezzetlisigüzmevsimindeyapılanvebütünbirkışhiçbozulmadankalabilenTandırEkmeğidir.Yemeklerçoğunluklayersofralarındayenilir.Büyükbaşlamadanvebesmeleçekilmedenyemeğekaşıkvurulmaz.

Eskidenbütünyemeklerdetereyağıkullanılırdı.Günümüzdeisehemköylülerhemdeşehirlilerçoğunluklanebatiyağkullanılırvebukarışımsosvazifesiyapar.

Mevsiminegörepişirilenyemeklerdenbaşlıcalarışunlardır.

EtYemekleri:

Çorbalar:

Köfteler:

Dolmavesarmalar

Kaburga,

Erişte,

Harputköfte

kofik,

karakavurma,

Gurutlu,

içliköfte,

domates,

kızartma,

kulaklı,

fındık,

biber,

kapama,

bulama,

yalancı,

patlıcan,

şişkebabı,

un,

ekşili,

kabak,

taskebabı,

yoğurtlu,

nohutlu,

zeytinyağlısarma

keklik,

pirinçli,

kadınbudu,

lahana,

kuzukızartma,

mercimek,

gıldirikköfte

yaprak,

işgene,

döğme,

herleliköfte

bunbar

büryan,

tarhana

[Picture]

teveksarmasi

tava,

sebzeli.

güveç,

sımırdik

ciğerkebabı

AyranlıÇorba,

Mıkla

kelle-paça

Borani

MercimekKöftesi,

 

EkmekliYemekler:

SebzeYemekleri:

Pilavlar:

Börekler:

Sacekmeği,

Tazepatlıcan,

Bulgur,

Suböreği,

taşekmeği,

fasülye,

pirinç,

elböreği,

peynirliekmek,

kabak,

etlibulgur

poğaça,

yağlıyufka,

oturtma,

pirinçtiridi,

tepsiböreği

nohutekmeği,

kabakaşı,

sulupilav,

sanaböreği,

fodula,

karnıyarık,

patlıcanlıpilav,

talaş

surun,sırın,

dizme,

fasülyeli,

bije

cevizli

imambayıldı,

soğanlı,

EkşiliEkmek

gömme

söğürtme,

nohutlu,

[Picture]

püsün,(ufalama)

ışkınyemeği,

mercimekli

cumur

PatatesYahnisi,

tezefasülyelipilav

davşan

Perperaşı,

YemlikliPilav

peşere

PatatesKavurması,

YapraklıPilav,

Kömbe

Katmer

DomatesliPilav

petila(peynirli,çökelekli,kıymalı,kıkırdaklı,soğanlı,kavurmalı,susamlı),

Helvalar:

YumurtalıYemekler:

HoşafveŞerbetler:

Tatlılar:

Unhelvası,

Yağda,

Üzüm,

Baklava,

irmik,

mıhlama,

kayısı,

sarılıburma,

pekmez,

gaygana,

vişne,

dolanger,

peynir,

ışkınlı,

erik,

kalburhurması,

vişne,

pestilli,

kızılcık,

telkadayıfı

kayısı,

ıspanaklı,

nar

sütlaç,

kabak,

fasulyeli

bekmez

malez

       
Orcik Gah Gahdik

soupbowl[1].gif (2848 bytes)

Pestil, hedik OrcikŞekeri,
DutUnu, ÇedeneKahvesi

AĞUZ,BASTIH,BIJİK,BORANİ,BOSTAN,CUMUR,ÇEÇ,ÇİGİT,ÇİR,DOLANGER,DÜGÜRCÜK,ECÜR,ELEKARDI,EŞBABİYE

 ,GAH,GAHTİK,GAJİRSAKKIZİ,GAKKİRDEK,GAVUT,GAYGANA,GOŞTİK,GÖMBE,GURUT,GUYMAH,GUYMAH,HEDİK

 ,HERLELİKÖFTE,HILHILİK,HuriK,LOR,MALEZ,MICIRIK,MİMBAR,ORCİK,PALUZA,PATİLE,PERT,PEŞERE,SIMIR

 ,SIMIRDİK,SIMIRT,SOHORAÇ,SURUN,SÜD,ŞILDAN,ŞİRKEN,TİRİT,YUHA,

ENGLISH

YÖREMİZEÖZGÜBAZIYEMEKLER:

GÖMME:

    Yöremizdehazırlananeneskiyemeklerdenolangömmedeğişikhazırlamaveservisşekillerinegörezılfet,borani,parğaç,develokmasıgibiisimleralırlar.Ayrıcabulgurluveiçligömmeçeşitleridemevcuttur.

    Malzemesi:1kgun,1kgayranveyayoğurt,500gr.tereyağı,2başsarımsak

    Yapılışı:Özelliklekışmevsimindeyapılan,ilçemizeözgübiryemekçeşididir.Asılgömme,killibirtopraktanyapılmışözelbirocaktapişirilmekleberaberbazenikisaçarasındadapişirilir.Hazırlananhamura(mayasızolacak)ocağınbüyüklüğünegörekalınveyuvarlakbirekmekşekliverilir.Kızgınocağıntabanıtemizlendiktensonraocağakonur,üzerinesaçkapatılır,ateşörtülürvepişirilmeyebırakılır.İyicepişirilenekmekçıkarılıpsoğutulduktansonra,ortakısmıtabakşeklindeoyulupekmeklerufaltılır(küçükküçükdoğranır)oyulankısmayerleştirilir.Kenarlarınasarımsaklıyoğurtdökülür.Gömmeninüstkabuğuyuvarlakşeklindekesilerekortasıdelinir.Ufalanmışgömmeninüsttepesinekonurüzerineeritildiğikızgıntereyağıdökülür.

AYRANLIÇORBA:

    Malzemesi:1 kgayran,1kaşıktuz,birkaşık(avuç)un,1adetyumurta,500gr.döğme,1avuçnohut,Reyhanveyayarpuz(yabaninane).

    Yapılışı:Bakırbirtencereiçineayrankonarakiçineun,tuz,yumurtasarısıilaveedilirveiyicekarıştırılır.Kaynayıncayakadartahtakaşıklakarıştırılmayadevamedilir.Öncedenıslatılmışnohutilaveedilir.Nohutbirazpiştiktensonradöğmekatılır,20-30dakikakaynatıldıktansonrayarpuz(yabaninane)konur.Tazeyarpuzdahaiyitatverir.Mevsimkışisekurunanekarıştırılır.5dakikadahakaynatılır.Soğukservisyapılır.

Sarımsaklıekmek:

Malzemesi:mayasızhamurlayapılmışyufka(pişmişolarak)2veya4diş,sarımsak,yoğurttereyağı.

Yapılışı:Yufkaekmekleryuvarlanarak(ruloşeklinegetirilerek)küçükparçalarhalindekoparılıpsarımsaklıyoğurdabatırılıptepsiveyatabağadizilir.Yağiyicekızdırılır,tabağadizilenekmeğinüzerinedökülür(gezdirilir).Servisesunulur.

 KELDAŞ:

    Malzemesi:Kurutayranı,soğan,kavurma,yağ,tandırekmeğiveyayufkaekmeği.

    Yapılışı:Soğanhalkaşeklindedoğranır,kavurma,yağvesalçailekavrulur.Üzerineyavaşyavaşkurutayranıdökülerekkaynayıncayakadarkarıştırılır.20dakikapişirilmeyebırakılır.Birsahaniçineekmeğiveyapişmişyufkaekmeği(yöredefetirekmeğidedenir)doğranır.Küçükparçalarhalindedoğranmışekmeğinüzerinedökülür.Sabahkahvaltısındayenir.

Kurut:Töredeyoğurtikincikezpişirilir.Süzeklere(bez)konur,suyuiyicealındıktansonragüneşteküçüktopaklarhalindekurutulur.Büyüklüğüyumurtakadardır.Kışmevsimindeayranhalinegetirilerekçorba,keşkek,keldaşiçinkullanılır.Halkarasındaçurtanolaraktaadlandırılır.

BINBARDOLMASI:

    Malzemesi:Küçükbaşhayvanbağırsağı(temizlenmişşekliile),incebulgur,tuz,tahtatokmaklatahtadadövülmüşkıyma,baharat,reyhan.

    Yapılışı:Bulgur,kıyma,salça,baharat,reyhanbirkapiçindesuilekarıştırılarakazsulubirşekildetemizlenmişbağırsaklarıniçkısmıdışagelecekşekildedoldurulur.Uçlarıbağlanırvebakırtenceredemantızüzerindekömürateşiilehaşlanarakpişirilir.Pişmeişlemindensonratavadaısıtılmışyağdakızartılır.Kızartmaişlemindensonraküçükparçalarhalinde(dolmaşeklibozulmadan)doğranarakservisyapılır.

                                          

DÜĞÜNÇORBASI:

    Kemikliethaşlanır.İyicehaşlandıktansonradoğranmışsoğaneklenir.Tekrarkarıştırılır.Islanmışnohuteklenir,ateştepişirilmeyebırakılır.İyicepiştiktensonraocaktanindirilirveyenmeğehazırhalegelmişolur.

                                          

EŞKENE-İŞKENE:

    Malzemesi:Yufkaekmek,haşlamasuyu(soğan,kavurma,tavuketi,patates).

    Yapılışı:Pişirilmişyufkaekmeğidoğranaraktepsiyekonur.Üzerinebolsoğanlı,kavurmalıhaşlamasuyudökülür.Bazenyufkaekmeğiyerinekurumuşekmekparçalarıdakullanılır.

                                          

Taşekmeği:

    Malzemesi:Un,yumurta,su,tereyağı,şeker,tuz.

    Yapılışı:Un,su,yumurta,tuzbirkaptakarıştırılır.Bulamaçhalinegetirilir.Kızgıntaşveyasaçyağlıbezletemizlenir.Bulamaçkepçeileüzerinedökülür.Taşınüstündekiekmeklerpiştiktensonrabirtepsiyealınaraküstüstedizilir.Baklavadilimidoğranır.Üzerineşekerşerbetivetereyağıdökülür.Yemekservisehazırdır.

PATİLE:

    Ekmekhamuruoklavaileaçılır.İçineçökelek,soğan,maydanozveyakavurmalıbulgurserilir.Ekmekhamuruikiyekatlandıktansonraüçgenşeklindekigörüntüsüylesaçtapişirilir.Buşekildeyenebileceğigibiekmeklerdoğranaraküzerineeritilmiştereyağıdökülerekdeyenir.

Köfte,içliköfte:

    Malzemesi:Bulgur,un,kıymaveyakavurma,tuz,soğan,baharat

    Yapılışı:Bulgursudaazkaynatılarakyumuşatılır.Yumuşayanbulguraleğendebirazunkarıştırılarakyoğrulur.Birbaşsoğandoğranarakkıymaveyakavurmayakarıştırılır.İsteğebağlıolarakbaharatkullanılabilir.Buiçhazırlandıktansonrabulgurcevizbüyüklüğündetopaklarhalinegetirilirvebaşparmaklaiçiaçılır.Hazırlanankıymalı,soğanlıiçdoldurulduktansonratopakbulgurunağzıkapatılır.Hazırlananköftelerkaynatılmışsuyabırakılır.Yaklaşıkondakikakaynadıktansonraocaktanindirilir.Buköftelerbütünolarakyenebileceğigibibirsahandadoğranaraküzerinetereyağıdökülerekdeyenebilir.

TATLILAR

KülGömbesi(OcakGömbesi):Hamurmayasızolarakteşt'teyoğurulur.Ocağıntabanındapişirilir.Önceocaktaateşiiyiceyakılır.Sal(ocağıntabanı)kızıncaateşçekilir.Tabanııslakbirçapıtlasilinir.Süpürüldüktensonrahamursalüzerineserilirveüzerinesaçkonur.Saçınüzerindetekrarateşyakılır.Ekmeksalveüsttekisaçınısýsıylapişer.Buekmekçıkarıldıktansonrayaolduğugibiyenirveyaüstkapağı(kabuğu)oyulupyumuşakkısmýçıkartıldıktansonraiçinetereyağdökülür,kapağıtekrarkapatılır.Buşekildekurabiyegibiolur.

DeğirmenPagaçasý(Poğaçası):Değirmendesırabeklerkenekmekbitipdeköydenekmekgelmezsedeğirmendekiundanpağaçdenenbirekmekyapılarakyenir.Un.,ağaçtanyapılmışhamurteknesindeyoğrulur.Kenarlarınapürüzlüsiyahvolkaniktaşlar(bazalt)dizilmişolanocaktaodunyakılır.Birtaşdaserbestolarakateşinüzerinekonur.Taşlarıkızdırdıktansonraateştemizlenir.Taşlarınbüyüklüğündepidegibitoptopedilmişhamurbukızgıntaşlarınüzerinevurulur(yapıştınlır).Üzerinedeaynıtaştanbirkapakkapatılır.Böyleceekmekpişer.Pişenekmeksoğuksıvataşıilealınır.Buekmektuzsuzdur.Çoklezzetliolduğundandeğirmendendönendenpağaçaumarlar(beklerler).

YumurtalıEkmek:Mısırunundanyapılır.Ekmeğipişirdiktensonraüzerinesarımsaklıyoğurtdöküpyerler.Yumurtalıekmekyağdakızartılarakdayenir.

Cumur:Yağkızdırıpiçineekmekdoğranır.Ekmeklerkeklikburnugibikızarıncayenir.

YumurtalıTepsiKumbiği:Un,sütveyumurtailehamuryoğrulur.Baklavabiçimiveriliptepsiyeyerleştirilir.Üzerinebirmiktarçörekotu,küncu(susam)ekilerekközüzerinekonur.Üstüekmekpişirmesaçıilekapatılır.Saçınüzerindedeateşyandırılır(yakılır).Hamurikiateşarasındapişer.

Hırınç:Un,ılınmışsuyaazarazardökülerekkarıştırılır.Tuzekleniryoğurtkıvamınagetiriliröteyandanocağınüzerinesaçyerleştirilirveçapıtlayağlanır.Yoğurtkıvamındakicıvıkhamurbirağaçveyabakırcemce(çömçe)ilekızgınsaçüzerinedökülür.Sacayayılanhamurbirmüddetsonrapişer.Piştiktensonratepsiyealınırveüzerinebirmiktarsuileısıtılmışsarımsaklıyağdökülür.Yumuşakbiryemekolur.

Kuymak(Bulamaç):Ilıksuyaunçalınır.Ateşüzerindepişirilipkaplaradökülür.Üzerinekaşıklaçukurlaryapıpiçlerinekızartılmıştereyağıdökülür.Tatlıolmasıistenirseyağaşeker,balveyapekmezkatılır.

EriştePilavı:Erişteöncedensaçüzerindekavrulur.Pişirileceğizamansıcaksudahaşlanır,suyusüzülür.Yağlakızartılankavurmaüzerinedökülerekyenir.

SuBöreği:İnceunaiyiaçılmasıiçinbirmiktarzeytinyağıkarıştırılır,honçaüzerindeoklavaileaçılır.Açılanyufkalarkaynarsuyabatırılıpsüzüldüktensonratepsiyedüzgünolarakkatkatyerleştirilir.Yufkakatlarıarasınaerimişyağ,peynir,maydanoz,nanekonur,azbiberekilir.Tepsiüzerineikincibirtepsikapatılarakközüzerindepişirilir.

Bişi:Yumurtayayoğurtkıvamınagelinceyekadarunçalınır.Tavadaerimiştereyağıveyazeytinyağıüzerinekaşıkladökülerekpişirilir.Çatal,kaşıklaalınaraktabaklarakonur,tozşekervetatlıileyenir.

Halbur(Kalbur)Hurması:Un,süt,yumurtailehamuryoğrulur.Hamurahurmabiçimiverilir,kalburungözlerinebastırarakdamgalanır.Bakırtavadapişirilir,sadeyağlıkurabiyehalinegelir.Tabağakonurkenüzerineşekerezmesiveyabalşerbetidökülür.

Baklava:Yuka(Yufka)açılır,arasınaceviz,bademiçi,yağkonur.Suböreğigibitepsidepişirilir.Üzerinetatlıdökülür.Dilim,dilimkesilir.

KumaşlıÇorbası:Undanhamuryaparlar,fındıkbüyüklüğündeşekillendirirler.İrmikdenenmercimekvedöğmekırıklarıileçorbapişirilir.

MahlutaÇorbası:Birölçekyarma,ikiölçeksu,birçaybardağıçekilmişmercimektenyapılıröncesukaynatılır,kaynayansuyayarmavemercimekkatılarakpişirilir.Tencereindirilmedentavadakızartılmıştereyağdökülür,birmiktardahaateştetutulur.

ŞakkaÇorbası:Şakka'yamercimekkatarakkışınyapılanbirçorbadır.

ErişteÇorbası:Şakkaçorbasıgibimercimekleberaberpişirilir.Bunlarındışındadüğünçorbası,bitbitık(Pitpitik)Çorbasıgibigenellikledöğme'denyapılanayranlıveyoğurtluçorbalarvardır.

Haşlamaet:Sudahaşlanarakpişirilenettir.

Kızartmaet:Etvekemikleriufakufakdoğranıpkazandapişirildiktensonraayrıcakırmızıbiber,reyhan,yağ,tuzileyağdakızartılır

DöğmeKebap:Etdöğeceğiüzerindeetkeserledövülür.Macungibiolduktansonratuz,reyhan,maydanoz,biberkatılaraksaçveyatavaüzerindekızartılır.

Kavurma:Kavurmadanyapılanetyemeğidir.

Keşkek:Bastırmaadıverilenvegüneştekurutulanetlikemiklerdöğmeilebirliktekazandapişirilir.

KellePaça:Davarınkellevepaçalarıpişirildiktensonraetkısmıayıklanarakveüzerinesarmısak,tuzlusu,baharatveyağeklenerekyapılanyemektir

BumbarDolması:Davarınbumbar,bağırsakvemidesipaklanır(temizlenir),bulgur,su,tuz,reyhan,maydanoz,biberlebiriçhazırlandıktansonrabağırsakiçineparmaklaitilerekdoldurulur.AğızlarıbağlanırKazanakelepgibiyerleştirilerekpişirilir.Kazandançıktıktansonraüzerineyağdökerekdoğranır.

YoğurtluKöfte:Unludüğürcekyoğurulur,cevizbüyüklüğündeyuvarlakköfteleryapılarakkazandapişirilir.Sa-rımsaklıyoğurtveyağlaterbiyeedilir.

EtliKöfte:EtkeserleetdöğeceğindekesilirBirmiktarun,birmiktarbulgurlayoğrulur,bunareyhanvemaydanozkatılır,düğmebiçimitekerlekleryapılarakkazandapişirilir.Tepsilerekonulur,soğuduğuzamanüstüneyağdökülerekyenir.

İçliKöfte:DüğürcekazmiktardaunilesudaıslatıldıktansonratekrarunkatsiarakyoğuruluncaerirSoğan,kavurmaet,küncü(susam)veyakabuksuzçekirdekhavandadövülerektavadaveyağilekızartılır.Hazırla-nanbuiç,düğürcek'likanşımabaşparmaklaboşlukyaparakdoldurulur,ağzıkapatılırKazanıniçerisinedizilir,sukonarakpişirilir.Tepsiyeçekilir(dizilir).Tamamensoğuyuncaüzerineyağdökülüpyenir.

HazırlopKöftesi:CulbantköftesidedenirEldeğirmenindeöğütülmüşmercimekveculbantıslatılır,unkatılarakyoğruluriçerisinesoğandoğranır,maydanozkonur,yoğruluphamuredilirEllesıkılır,silindirşeklinialır,üzerindebeşparmağınİzikalır.Kazanayerleştirilippişirilir.Kırmızıbiberyağdaterbiyeedilereküzerinedökülür.

Nahna(lahana)Köftesi:Unlabulgurveetyoğuruiur.Lahanayapraklarıbirazpişirilir.Hamuryapraklararasınakonaraksilindirşeklindesıkılır.Kazandapişirilir.Tepsiyeçökereküzerinelimonsıkılmışveyalimontuzukonmuşyağdökülür.

BağteveğiSarması:Bulgur,un,et,maydanoz,reyhan,biberyoğrulur.Sudapişirilmişbağteveğiarasınakonupsarılır.Kazandapişirilir.Üzerinesarımsaklıyoğurtdökülür.Aynışekildelahanasarmasıdayapılır

SoğanDolması:Kabuğusoyulansoğanhaşlanır.Bulgurlaetvebaharatkarıştırılır,soğandoldurulur.Piştiktensonraüzerineyağvelimonyahutdomatessalçasıkonur.

 

back

anasayfa