BEDDUALAR

 

A

 1. Acı(n)dangeberesin.

 2. Adıbatasıca

 3. Adınbata, 

 4. Adınbatsıninşaallah.

 5. Adıngala,sengidesin.

 6. Adınsanınbellisizolsun.

 7. Ağzımasağluh.

 8. Ağzınkurusun.

 9. Ağzındanburnundanfitilfitilgele.

 10. Ağzındanburnundangangele.

 11. Ağzındanburnundangele.

 12. Ahdeyipaheşidesin.

 13. Ahdiyesenohdiyemeyesen

 14. Allahbelanvere

 15. AllahbelAnıversin.

 16. Allahelegünemuhtaçetmesin.

 17. Allahkazadanbeladankorusun.

 18. Allahmuradınıgönlünegöreversin.

 19. Allahmüstahakkınıversin.

 20. Allahsenialakigurtulam.

 21. Allahsenibaşımdanala.

 22. Allahyardımcınolsun.

 23. Allah'ımbiziafatlardantufanlardanmuhafazaedesin.

 24. Ananöle.

 25. Anasındanemdiğisütburnundangele.

 26. Arada,ortadagalasın.

 27. Allah'ımbiziafatlardantufanlardanmuhafazaedesin.

 28. Allahmuradınıgönlünegöreversin.

 29. Allahelegünemuhtaçetmesin.

 30. Allahkazadanbeladankorusun.
 31. Ayaklarınagarasu(lar)yene.

B

 1. Bağrınadaşbasasın.

 2. Bakarlarınkörola.

 3. BalyiyesinZehirgusasın.

 4. Başanbenimkadardaşdüşe.

 5. Başınbağrınyiye.

 6. Başınyiye

 7. Başınaataşyağa.

 8. Başınadaşyağa.

 9. BayramaÇıhmıyasın.

 10. Bayramlara(sağ)çıkamayasın.

 11. Belinbüküle.

 12. Bendenbaşkasınagönülve­rirsen

 13. Benimumyahaarayasın.

 14. Birmezardayatasın,binmezardansesingele.

 15. Boynualtındagalacise.

 16. Boynunaltındagala.

 17. Boynungopa

 18. Boyunbosundevrüle.

 19. Boyunposundevrile

C

 1. Cahilsinkarışvermem

 2. Canderdinegelesin.

 3. Canınçıha

D

 1. Dalikendevrilesin.

 2. Damlayagelesin.

 3. Dilinalına.

 4. Dilinatarısısoha.

 5. Dilindutula.

 6. Dilinlalola.

E

 1. Ekmeğiniit,yakanıbityesin.

 2. Elleratlısenyayagalasın.

 3. Enkötügününböyleolsun.

 4. Eriyedamarın,kuruyakanın

 5. Etindöküle.

 6. Etlerintöküle.

 7. ettiğinbulasın

 8. Ettiğinçekesin.

 9. Eyisöyledimmihı.

G

 1. Gadalaragelesin.

 2. Gafılımgadayagelesin.

 3. Gangusasın

 4. Garagurşunlaragelesin.

 5. Geritepercanançıharha....

 6. Gidişinolagelişinolmaya

 7. Gidişinola,dönüşünolmaya.

 8. Gızanamyeteryeteryazuhtur.

 9. Gor-be-gor-olasın

 10. Gurdaguşayemolasın.

 11. Hastalaraşanveresinsevdiğim

 12. Hıştıkegelesin.

İ

 1. İkibüklümolasın.

 2. İkigözünavcandüşe

 3. iniminiminliyesin.

 4. intizareylememyazıktırsana

 5. İtlealamete,kurtlakıyametekalinsaallAh.

K

 1. Kanlıbıçaklaragelesin.

 2. Kapıkapıdilenesin.

 3. Karabayramlarınola.

 4. Kırılakollarınsaramıyasm.

 5. Körolagözleringöremiyesin

 6. Korolasınkorbahasın

 7. Kudolasın.

 

L

 1. Lalolasın,dilindutula.

 2. Limelimeolasın.

 3. Lohmagıdor(gadar)olasın.

M

 1. Muradalmayasan

 2. Muratalasın.

O

 1. Ocağınsöne.

 2. örtkiyazmanyırtıla

S

 1. Söylesözünkurtula

 2. Sskizyıldacanveresinsevdiğim.

 3. Susuzgöllerdeboğulasın.

 4. Sütümsanaharamitkanıolsun.

T

 1. Tahdeyegelesin.

 2. Tahdeyeteneşüregelesin.

 3. Teneşürlerebezenesin.

 4. Tiketikeolasın.

 5. Torpahbaşangele.

 6. Torpahbaşan.

Ü

 1. Üçgündilintutula.

 2. Üzüngülmüyeinşallah.

Y

 1. Yağlugurşunlaragelesin.

 2. Yalasınyanım,kalkanınca­nımdiyesin.

 3. Yataklarayanveresinsevdi­ğim

 4. Yediyılbiryanüstüneya-tAsın

 5. Yediğiniçtiğinağzındanburnundangele.

 6. Yeregiresin

 7. Yeregiresin,yergörünesengörünmeyesin.

 8. Yerişipyetişmeyesin.

 9. Yetişmeyesin

 10. Yılandançıplak,kurttanaçkalasın.

 11. Yolunizinaçıkola

 12. Yolun,idnikikatola.

 13. Yürüdilberyörütüremiyesin

Z

 1. Zıkkımye.

Gidişinola,dönüşünolmaya.

Hıştıkegelesin.

Boyunposundevrile

Yeregiresin,yergörünesengörünmeyesin.

Ekmeğiniit,yakanıbityesin.

Yılandançıplak,kurttanaçkalasın.

Sütümsanaharamitkanıolsun.

Enkötügününböyleolsun.

 

 

 

back

anasayfa